The Guest Book #(2020)

The Guest Book TV Series Aug

You are here: Home - Books - Zbieracz Burz, t. 1


Zbieracz Burz, t. 1

Zbieracz Burz, t. 1 By Maja Lidia Kossakowska Zbieracz Burz t Bo e miej lito Miej nas w swojej opiece Moc Burzyciela wiat w ockn a si zatli a lecz nie wype ni a pot g Pana Nie znalaz a uj cia od czasu starcia z Siewc Wiatru A do terazBo e w Tr jcy Jedyny Cze

 • Title: Zbieracz Burz, t. 1
 • Author: Maja Lidia Kossakowska
 • ISBN: 9788375741704
 • Page: 199
 • Format: Paperback
 • Zbieracz Burz, t. 1 By Maja Lidia Kossakowska Bo e miej lito Miej nas w swojej opiece Moc Burzyciela wiat w, ockn a si , zatli a, lecz nie wype ni a pot g Pana Nie znalaz a uj cia od czasu starcia z Siewc Wiatru A do terazBo e w Tr jcy Jedyny Czemu znowu budzisz swego Anio a Zag ady Porywasz za naczynie gniewu Kielich, kt ry gdy p knie, wyleje niszczycielsk zawarto na ka d krain Kosmosu Ka d IstBo e miej lito Miej nas w swojej opiece Moc Burzyciela wiat w, ockn a si , zatli a, lecz nie wype ni a pot g Pana Nie znalaz a uj cia od czasu starcia z Siewc Wiatru A do terazBo e w Tr jcy Jedyny Czemu znowu budzisz swego Anio a Zag ady Porywasz za naczynie gniewu Kielich, kt ry gdy p knie, wyleje niszczycielsk zawarto na ka d krain Kosmosu Ka d Istot Ka de dzieci Twoje.I stanie si koniec I nico Bo e czemu nas opu ci Eli, Eli lama sabachtani
  Zbieracz Burz, t. 1 By Maja Lidia Kossakowska

  • ☆ Zbieracz Burz, t. 1 ↠ Maja Lidia Kossakowska
   199 Maja Lidia Kossakowska
  Zbieracz Burz, t. 1

  One thought on “Zbieracz Burz, t. 1

  1. an. on said:

   Bo siej wiatr i b d zbiera burz Oz 8 7 Musz przyzna , czytaj c Zbieracza burz poczu am si mile zaskoczona zw aszcza wspominaj c moje nieudane spotkanie z Zakonem Kra ca wiata , niemniej mam z nim jednak problem Jedno jest pewne, aby zrozumie niekt re w tki konieczna jest znajomo zar wno Siewcy jak i opowiada zw aszcza Zobaczy czerwie.Na poziomie strukturalnym i j zykowym kontynuacja znacznie przewy sza Siewc fabu a toczy si p ynniej i jest bardziej sp jna, a czytelnika nie ra przeskoki w czasie [...]

  2. Ketchup_suicide on said:

   Historia maj ca miejsce po Siewcy Wiatru podoba a mi si du o bardziej ni opus Magnum pani Kossakowskiej Mo e to dlatego, e wielcy anio owie i demony stali si tutaj bardziej ludzcy e Daimon, wielki Burzyciel wiat w jest przedstawiony jako sierotowata ofiara niesprawiedliwo ci niebia skiej, kt ra ledwo sobie radzi w yciu i pope nia durne b dy Tak, to w du ej mierze wina tego nienawidz marysuizmu i wida e autorka podziela ze mn zdanie.Dodatkowo, podoba mi si pi ro pani Mai pe ne humoru, klimatyczny [...]

  3. Anna on said:

   Jak wida w za czonej ksi ce, nie tylko ludzie maj problemy sami ze sob Z anio ami jest czasami nawet gorzej zw aszcza jak si jest Anio em Zag ady dostaj cym zlecenie zniszczenia Ziemi nie wiadomo od kogo Jeszcze cz dawnych koleg w chce ci ukatrupi , a cz uratowa A pomoc nadchodzi z nieoczekiwanej strony od go cia, kt ry nie jest nawet anio em str em, tylko ptakiem niebieskim i mi o nikiem kot w.

  4. Aneta Tu on said:

   Although the plot is constructed better here than it was in Siewca Wiatru , I still cannot connect with any of the characters on any level, they don t get my interest at all And, oh my God, I hate when writers try too hard with funny dialogues I m still going to read the last one in the series, but don t hold my breath.

  5. Aleksandra on said:

   Pe ne humoru dialogi, wietna, ciekawa fabu a Doskona e opisy.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *